Led downlight

Đèn LED âm trần 5W Kosoom - KS-GZTD05

Đèn LED âm trần 5W Kosoom - KS-GZTD05

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • KS-GZTD05
 • 5 W
 • Trắng / Vàng / Trung tính
 • Kosoom
 • 141,000 đ/Cái
Đèn LED âm trần 7W Kosoom - KS-GZTD07

Đèn LED âm trần 7W Kosoom - KS-GZTD07

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • KS-GZTD07
 • 7 W
 • Trắng / Vàng / Trung tính
 • Kosoom
 • 164,000 đ/Cái
Đèn LED âm trần 9W Kosoom - KS-GZTD09

Đèn LED âm trần 9W Kosoom - KS-GZTD09

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • KS-GZTD09
 • 9 W
 • Trắng / Vàng / Trung tính
 • Kosoom
 • 195,000 đ/Cái
Đèn LED âm trần DBLED 8W - DBML509-8

Đèn LED âm trần DBLED 8W - DBML509-8

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • DBML509-8
 • 8 W
 • Trắng / Vàng
 • DBLED
 • 147,000 đ/Cái

Tuýp led (Tube led)

Đèn tuýp LED T8 1,2m bóng thủy tinh - T8-16-1.2-FSL

Đèn tuýp LED T8 1,2m bóng thủy tinh - T8-16-1.2-FSL

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • T8-16-1.2-FSL
 • 16 W
 • Trắng / Vàng
 • FSL
 • 92,000 đ/Cái
Đèn tuýp LED T8 1,2m 18W Kosoom T8-18-1.2-KS

Đèn tuýp LED T8 1,2m 18W Kosoom T8-18-1.2-KS

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • T8-18-1.2-KS
 • 18 W
 • Trắng / Vàng
 • Kosoom
 • 200,000 đ/cái
Đèn tuýp LED T5 0,6m 8W Kosoom T5-08-0.6-KS

Đèn tuýp LED T5 0,6m 8W Kosoom T5-08-0.6-KS

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • T5-08-0.6-KS
 • 8 W
 • Trắng / Vàng
 • Kosoom
 • 135,000 đ/cái
Đèn tuýp LED T5 0,9m 12W Kosoom T5-12-0.9-KS

Đèn tuýp LED T5 0,9m 12W Kosoom T5-12-0.9-KS

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • T5-12-0.9-KS
 • 12 W
 • Trắng / Vàng
 • Kosoom
 • 159,000 đ/cái

Đèn pha led

 Đèn Pha LED DOB 20W - DB-PH20

Đèn Pha LED DOB 20W - DB-PH20

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • DB-PH20
 • 20 W
 • Trắng/Vàng
 • DOB
 • 533,000 đ/cái
Đèn Pha LED DOB 30W - DB-PH30

Đèn Pha LED DOB 30W - DB-PH30

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • DB-PH30
 • 30 W
 • Trắng/Vàng
 • DOB
 • 672,000 đ/cái
 Đèn pha LED DOB 50W DB-PH-50

Đèn pha LED DOB 50W DB-PH-50

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • DB-PH-50
 • 50 W
 • Trắng / Vàng
 • DOB
 • 950,000 đ/Cái
 Đèn pha LED 100W - DB-PH100

Đèn pha LED 100W - DB-PH100

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • DB-PH100
 • W
 • DOB
 • 1,852,000 đ/

Đèn led rọi ray

Đèn LED gắn ray DOB 30W - LRAY-20040/30

Đèn LED gắn ray DOB 30W - LRAY-20040/30

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • LRAY-20040/30
 • 30 W
 • Trắng / Vàng
 • DOB
 • 876,000 đ/Cái
Đèn LED gắn ray DOB 10W - LRAY-20040/10

Đèn LED gắn ray DOB 10W - LRAY-20040/10

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • LRAY-20040/10
 • 10 W
 • Trắng / Vàng
 • DOB
 • 354,000 đ/Cái
Đèn LED gắn ray chip COB DBLED 24W - LRAY-20033/24

Đèn LED gắn ray chip COB DBLED 24W - LRAY-20033/24

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • LRAY-20033/24
 • 24 W
 • Trắng / Vàng
 • DBLED
 • 798,000 đ/Cái
Đèn LED gắn ray chip COB DBLED 20W - LRAY-20041/20

Đèn LED gắn ray chip COB DBLED 20W - LRAY-20041/20

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • LRAY-20041/20
 • 20 W
 • Trắng / Vàng
 • DBLED
 • 507,000 đ/Cái

Dây led trang trí

Thanh LED nhôm 5630 - L1

Thanh LED nhôm 5630 - L1

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • TL-5630-L1
 • 18 W
 • Trắng / Vàng
 • Hàng thường
 • 103,000 đ/m
Thanh LED nhôm 5630 - L2

Thanh LED nhôm 5630 - L2

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • TL-5630-L2
 • 18 W
 • Trắng / Vàng
 • Hàng thường
 • 65,000 đ/m
Thanh LED nhôm 5630 - L3

Thanh LED nhôm 5630 - L3

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • TL-5630-L3
 • 18 W
 • Trắng / Vàng
 • Hàng thường
 • 35,000 đ/m
Dây LED trang trí 3528 DOB 7W - 3528-220-FL-SCJ

Dây LED trang trí 3528 DOB 7W - 3528-220-FL-SCJ

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • 3528-220-FL-SCJ
 • 7 W
 • Trắng / Vàng
 • DOB
 • 68,000 đ/m

Bóng đèn led

Bóng đèn LED EDISON cổ điển - T64-2LED

Bóng đèn LED EDISON cổ điển - T64-2LED

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • T64-2LED
 • 2 W
 • Trắng / Vàng
 • EDISON
 • 88,000 đ/Cái
Bóng đèn LED EDISON 4W - T64-4LED

Bóng đèn LED EDISON 4W - T64-4LED

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • T64-4LED
 • 4 W
 • Trắng / Vàng
 • EDISON
 • 98,000 đ/Cái
Bóng đèn LED EDISON 4W - A19-4LED

Bóng đèn LED EDISON 4W - A19-4LED

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • A19-4LED
 • 4 W
 • Trắng / Vàng
 • EDISON
 • 98,000 đ/Cái
Bóng đèn LED EDISON 4W - G80-4LED

Bóng đèn LED EDISON 4W - G80-4LED

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • G80-4LED
 • 4 W
 • Trắng / Vàng
 • EDISON
 • 131,000 đ/Cái

Led ốp trần

Đèn LED ốp trần 6W - OPRY-06-TA

Đèn LED ốp trần 6W - OPRY-06-TA

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • OPRY-06-TA
 • 6 W
 • Trắng / Vàng
 • Hàng thường
 • 118,000 đ/cái
Đèn LED ốp trần 12W - OPRY-12-TA

Đèn LED ốp trần 12W - OPRY-12-TA

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • OPRY-12-TA
 • 12 W
 • Trắng / Vàng
 • Hàng thường
 • 205,000 đ/cái
Đèn LED ốp trần 18W - OPRY-18-TA

Đèn LED ốp trần 18W - OPRY-18-TA

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • OPSY-18-TA
 • 18 W
 • Trắng / Vàng
 • Hàng thường
 • 254,000 đ/cái
Đèn LED ốp trần 24W - OPRY-24-TA

Đèn LED ốp trần 24W - OPRY-24-TA

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • OPSY-24-TA
 • 24 W
 • Trắng / Vàng
 • Hàng thường
 • 340,000 đ/cái

Đèn tường LED

Đèn tường LED trang trí phòng khách - T84210-T

Đèn tường LED trang trí phòng khách - T84210-T

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • T84210-T
 • W
 • Hàng thường
 • 598,000 đ/Cái
Đèn tường LED trang trí phòng ngủ - T84210-V

Đèn tường LED trang trí phòng ngủ - T84210-V

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • T84210-V
 • W
 • Hàng thường
 • 598,000 đ/Cái
Đèn tường LED 5W KingLED - LWA1425

Đèn tường LED 5W KingLED - LWA1425

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • LWA1425
 • W
 • KingLed
 • 621,000 đ/Cái
Đèn tường LED 5W KingLED - LWA907

Đèn tường LED 5W KingLED - LWA907

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • LWA907
 • W
 • KingLed
 • 727,000 đ/Cái

Đèn LED nhà xưởng

Đèn LED nhà xưởng 100W DBLED - DB-MLA100

Đèn LED nhà xưởng 100W DBLED - DB-MLA100

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • DB-MLA100
 • 100 W
 • Trắng / Vàng
 • DBLED
 • 2,255,000 đ/Cái
Đèn LED nhà xưởng 150W DBLED - DB-MLA150

Đèn LED nhà xưởng 150W DBLED - DB-MLA150

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • DB-MLA150
 • 150 W
 • Trắng / Vàng
 • DBLED
 • 3,150,000 đ/Cái
Đèn LED nhà xưởng 200W DBLED - DB-MLA200

Đèn LED nhà xưởng 200W DBLED - DB-MLA200

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • DB-MLA200
 • 200 W
 • Trắng / Vàng
 • DBLED
 • 3,760,000 đ/Cái
Đèn LED nhà xưởng 300W DBLED - DB-MLA300

Đèn LED nhà xưởng 300W DBLED - DB-MLA300

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • DB-MLA300
 • 300 W
 • Trắng / Vàng
 • DBLED
 • 5,135,000 đ/Cái

Dịch vụ

Tư vấn chiếu sáng tại công trình

Tư vấn chiếu sáng tại công trình

Future Light luôn mong muốn đem đến một giá trị gia tăng lớn nhất cho khách hàng. Chúng tôi hiêu rằng, việc sử dụng ánh sáng không đơn thuần chỉ là lắp đèn để lấy ánh sáng mà đó là cả một môn khoa học và nghệ thuật. Ngoài việc đủ ánh sáng, yêu cầu của chiếu sáng hiện đại còn là đẹp, tiện nghi và tiết kiệm.

...more »

Tư vấn

Bộ chuyển nguồn đèn LED – Yếu tố hàng đầu quyết định tuổi thọ của bộ đèn LED chiếu sáng

Bộ chuyển nguồn đèn LED – Yếu tố hàng đầu quyết định tuổi thọ của bộ đèn LED chiếu sáng

Như đã hứa trong bài viết “ Điều gì ảnh hưởng đến chất lượng của đèn LED âm trần”, hôm nay chúng tôi đi vào phân tích sâu hơn về bộ chuyển nguồn (Tiếng anh LED Power Supplier, có lúc gọi là LED Driver)  trong bộ đèn LED chiếu sáng thông dụng – đây là một yếu tố cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng rất lớn tới tuổi thọ của bộ đèn.

...more »

Đèn led chiếu sáng