Led downlight

Đèn LED âm trần 5W Kosoom - KS-GZTD05

Đèn LED âm trần 5W Kosoom - KS-GZTD05

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • KS-GZTD05
 • 5 W
 • Trắng / Vàng / Trung tính
 • Kosoom
 • 141,000 đ/Cái
Đèn LED âm trần 7W Kosoom - KS-GZTD07

Đèn LED âm trần 7W Kosoom - KS-GZTD07

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • KS-GZTD07
 • 7 W
 • Trắng / Vàng / Trung tính
 • Kosoom
 • 164,000 đ/Cái
Đèn LED âm trần 9W Kosoom - KS-GZTD09

Đèn LED âm trần 9W Kosoom - KS-GZTD09

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • KS-GZTD09
 • 9 W
 • Trắng / Vàng / Trung tính
 • Kosoom
 • 195,000 đ/Cái
Đèn LED âm trần FSL 6W RPL-6W-3.5”

Đèn LED âm trần FSL 6W RPL-6W-3.5”

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • RPL-6W-3.5”
 • 6 W
 • Trắng / Vàng
 • FSL
 • 170,000 đ/Cái

Tuýp led (Tube led)

Đèn tuýp LED T8 Kosoom 1,2m bóng thủy tinh T8-18-1.2-KSK

Đèn tuýp LED T8 Kosoom 1,2m bóng thủy tinh T8-18-1.2-KSK

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • T8-18-1.2-KSK
 • 18 W
 • Trắng
 • Kosoom
 • 148,000 đ/Cái
Đèn tuýp LED T8 1,2m 18W liền máng Kosoom T8-18-1.2-KSM

Đèn tuýp LED T8 1,2m 18W liền máng Kosoom T8-18-1.2-KSM

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • T8-18-1.2-KSM
 • 18 W
 • Trắng / Vàng
 • Kosoom
 • 210,000 đ/Cái
Đèn tuýp LED (tube LED) T5 FSL 16W T5-16W-XL

Đèn tuýp LED (tube LED) T5 FSL 16W T5-16W-XL

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • T5-16W-XL
 • 16 W
 • Trắng / Vàng
 • FSL
 • 144,000 đ/Cái
Đèn tuýp LED (tube LED) T5 FSL 10W T5-10W-XL

Đèn tuýp LED (tube LED) T5 FSL 10W T5-10W-XL

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • T5-10W-XL
 • 10 W
 • Trắng / Vàng
 • FSL
 • 125,000 đ/Cái

Đèn pha led

Đèn Pha LED FSL 50W FL-50W-JG

Đèn Pha LED FSL 50W FL-50W-JG

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • FL-50W-JG
 • 50 W
 • Trắng / Vàng
 • FSL
 • 850,000 đ/Cái
Đèn Pha LED FSL 10W FL-10W-JG

Đèn Pha LED FSL 10W FL-10W-JG

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • FL-10W-JG
 • 10 W
 • Trắng / Vàng
 • FSL
 • 275,000 đ/Cái
Đèn Pha LED FSL 20W FL-20W-JG

Đèn Pha LED FSL 20W FL-20W-JG

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • FL-20W-JG
 • 20 W
 • Trắng / Vàng
 • FSL
 • 413,000 đ/Cái
Đèn Pha LED FSL 30W FL-30W-JG

Đèn Pha LED FSL 30W FL-30W-JG

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • FL-20W-JG3
 • 30 W
 • Trắng / Vàng
 • FSL
 • 600,000 đ/Cái

Đèn led rọi ray

Đèn LED gắn ray 10W Maxlight ML20040-10

Đèn LED gắn ray 10W Maxlight ML20040-10

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • ML20040-10
 • 10 W
 • Trắng / Vàng
 • MaxLight
 • 412,000 đ/Cái
Đèn LED gắn ray chip COB 20W Maxlight ML20040-20

Đèn LED gắn ray chip COB 20W Maxlight ML20040-20

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • ML20040-20
 • 20 W
 • Trắng / Vàng
 • MaxLight
 • 700,000 đ/Cái
Đèn LED gắn ray chip COB 30W Maxlight ML20040-30

Đèn LED gắn ray chip COB 30W Maxlight ML20040-30

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • ML20040-30
 • 30 W
 • Trắng / Vàng
 • MaxLight
 • 1,050,000 đ/Cái
Đèn LED gắn ray 15W Kingled chip COB DTL-15M

Đèn LED gắn ray 15W Kingled chip COB DTL-15M

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • DTL-15M
 • 15 W
 • Trắng / Vàng
 • KingLed
 • 460,000 đ/Cái

Dây led trang trí

Dây LED trang trí 5050-60P DBLED 5050-60P-12-22

Dây LED trang trí 5050-60P DBLED 5050-60P-12-22

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • 5050-60P-12-22
 • 14 W
 • Trắng / Vàng
 • DBLED
 • 475,000 đ/Cuộn
Dây LED trang trí 5050-60P DBLED 5050-60P-12-65

Dây LED trang trí 5050-60P DBLED 5050-60P-12-65

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • 5050-60P-12-65
 • 14 W
 • Trắng / Vàng
 • DBLED
 • 525,000 đ/Cuộn
Dây LED trang trí 2835-60P DBLED 2835-60P-220

Dây LED trang trí 2835-60P DBLED 2835-60P-220

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • 2835-60P-220
 • 4 W
 • Trắng / Vàng
 • DBLED
 • 45,000 đ/m
Dây LED trang trí 2835-180P DBLED 2835-180P-220

Dây LED trang trí 2835-180P DBLED 2835-180P-220

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • 2835-180P-220
 • 19 W
 • Trắng / Vàng
 • DBLED
 • 52,000 đ/m

Bóng đèn led

Bóng đèn LED 3W FSL A50-3W-SJ

Bóng đèn LED 3W FSL A50-3W-SJ

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • A50-3W-SJ
 • 3 W
 • Trắng / Vàng
 • FSL
 • 40,000 đ/Cái
Bóng đèn LED 5W FSL A60-5W-NM

Bóng đèn LED 5W FSL A60-5W-NM

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • A60-5W-NM
 • 5 W
 • Trắng / Vàng
 • FSL
 • 70,000 đ/Cái
Bóng đèn LED 7W FSL A60-7W-NM

Bóng đèn LED 7W FSL A60-7W-NM

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • A60-7W-NM
 • 7 W
 • Trắng / Vàng
 • FSL
 • 75,000 đ/Cái
Bóng đèn LED 9W FSL A60-9W-NM

Bóng đèn LED 9W FSL A60-9W-NM

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • A60-9W-NM
 • 9 W
 • Trắng / Vàng
 • FSL
 • 79,000 đ/Cái

Led ốp trần

Đèn LED ốp trần 14W FSL CL-14W-DA

Đèn LED ốp trần 14W FSL CL-14W-DA

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • CL-14W-DA
 • 14 W
 • Trắng / Vàng
 • FSL
 • 249,000 đ/Cái
Đèn LED ốp trần 26W FSL CL-26W-DA

Đèn LED ốp trần 26W FSL CL-26W-DA

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • CL-26W-DA
 • 26 W
 • Trắng / Vàng
 • FSL
 • 412,000 đ/Cái
Đèn LED ốp trần 18W FSL CL-18W-DA

Đèn LED ốp trần 18W FSL CL-18W-DA

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • CL-18W-DA
 • 18 W
 • Trắng / Vàng
 • FSL
 • 338,000 đ/Cái
Đèn LED ốp trần KingLED 12W ONL-12-T170

Đèn LED ốp trần KingLED 12W ONL-12-T170

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • ONL-12-T170
 • 12 W
 • Trắng / Vàng
 • KingLed
 • 230,000 đ/Cái

Đèn đường LED

Đèn đường LED 60W FSL XQ-60W-CG

Đèn đường LED 60W FSL XQ-60W-CG

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • XQ-60W-CG
 • 60 W
 • Trắng
 • FSL
 • 4,540,000 đ/Cái
Đèn đường LED 90W FSL XQ-90W-CG

Đèn đường LED 90W FSL XQ-90W-CG

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • XQ-90W-CG
 • 90 W
 • Trắng
 • FSL
 • 6,403,000 đ/Cái
Đèn đường LED 120W FSL XQ-120W-CG

Đèn đường LED 120W FSL XQ-120W-CG

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • XQ-120W-CG
 • 120 W
 • Trắng
 • FSL
 • 8,532,000 đ/Cái
Đèn đường LED FSL 150W XQ-150W-CG

Đèn đường LED FSL 150W XQ-150W-CG

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • XQ-150W-CG
 • 150 W
 • Trắng
 • FSL
 • 10,663,000 đ/Cái

Đèn tường LED

Đèn tường LED trang trí phòng khách - T84210-T

Đèn tường LED trang trí phòng khách - T84210-T

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • T84210-T
 • W
 • Hàng thường
 • 598,000 đ/Cái
Đèn tường LED trang trí phòng ngủ - T84210-V

Đèn tường LED trang trí phòng ngủ - T84210-V

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • T84210-V
 • W
 • Hàng thường
 • 598,000 đ/Cái
Đèn tường LED 5W KingLED - LWA1425

Đèn tường LED 5W KingLED - LWA1425

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • LWA1425
 • W
 • KingLed
 • 621,000 đ/Cái
Đèn tường LED 5W KingLED - LWA907

Đèn tường LED 5W KingLED - LWA907

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • LWA907
 • W
 • KingLed
 • 727,000 đ/Cái

Dịch vụ

Tư vấn chiếu sáng tại công trình

Tư vấn chiếu sáng tại công trình

Future Light luôn mong muốn đem đến một giá trị gia tăng lớn nhất cho khách hàng. Chúng tôi hiêu rằng, việc sử dụng ánh sáng không đơn thuần chỉ là lắp đèn để lấy ánh sáng mà đó là cả một môn khoa học và nghệ thuật. Ngoài việc đủ ánh sáng, yêu cầu của chiếu sáng hiện đại còn là đẹp, tiện nghi và tiết kiệm.

...more »

Tư vấn

Bộ chuyển nguồn đèn LED – Yếu tố hàng đầu quyết định tuổi thọ của bộ đèn LED chiếu sáng

Bộ chuyển nguồn đèn LED – Yếu tố hàng đầu quyết định tuổi thọ của bộ đèn LED chiếu sáng

Như đã hứa trong bài viết “ Điều gì ảnh hưởng đến chất lượng của đèn LED âm trần”, hôm nay chúng tôi đi vào phân tích sâu hơn về bộ chuyển nguồn (Tiếng anh LED Power Supplier, có lúc gọi là LED Driver)  trong bộ đèn LED chiếu sáng thông dụng – đây là một yếu tố cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng rất lớn tới tuổi thọ của bộ đèn.

...more »

Đèn led chiếu sáng