Led downlight

Khuyến mại đèn led kosoom
Đèn LED âm trần 5W Kosoom - KS-GZTD05

Đèn LED âm trần 5W Kosoom - KS-GZTD05

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • KS-GZTD05
 • 5 W
 • Trắng / Vàng / Trung tính
 • Kosoom
 • 141,000đ/ Cái
 • 113,000 đ/Cái
 • Sale
  20%
Đèn LED âm trần 7W Kosoom - KS-GZTD07

Đèn LED âm trần 7W Kosoom - KS-GZTD07

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • KS-GZTD07
 • 7 W
 • Trắng / Vàng / Trung tính
 • Kosoom
 • 164,000đ/ Cái
 • 131,000 đ/Cái
 • Sale
  20%
Đèn LED âm trần 9W Kosoom - KS-GZTD09

Đèn LED âm trần 9W Kosoom - KS-GZTD09

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • KS-GZTD09
 • 9 W
 • Trắng / Vàng / Trung tính
 • Kosoom
 • 195,000đ/ Cái
 • 156,000 đ/Cái
 • Sale
  20%

Tuýp led (Tube led)

Khuyến mại đèn tuýp LED kosoom
Đèn tuýp LED T8 1,2m 18W Kosoom T8-18-1.2-KS

Đèn tuýp LED T8 1,2m 18W Kosoom T8-18-1.2-KS

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • T8-18-1.2-KS
 • 18 W
 • Trắng / Vàng
 • Kosoom
 • 200,000đ/ cái
 • 149,000 đ/cái
 • Sale
  26%
Đèn tuýp LED T5 0,6m 8W Kosoom T5-08-0.6-KS

Đèn tuýp LED T5 0,6m 8W Kosoom T5-08-0.6-KS

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • T5-08-0.6-KS
 • 8 W
 • Trắng / Vàng
 • Kosoom
 • 135,000đ/ cái
 • 108,000 đ/cái
 • Sale
  20%
Đèn tuýp LED T5 0,9m 12W Kosoom T5-12-0.9-KS

Đèn tuýp LED T5 0,9m 12W Kosoom T5-12-0.9-KS

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • T5-12-0.9-KS
 • 12 W
 • Trắng / Vàng
 • Kosoom
 • 159,000đ/ cái
 • 127,000 đ/cái
 • Sale
  20%

Đèn pha led

Pha LED
 Đèn Pha LED DOB 20W - DB-PH20

Đèn Pha LED DOB 20W - DB-PH20

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • DB-PH20
 • 20 W
 • Trắng/Vàng
 • DOB
 • 533,000đ/ cái
 • 453,000 đ/cái
 • Sale
  15%
Đèn Pha LED DOB 30W - DB-PH30

Đèn Pha LED DOB 30W - DB-PH30

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • DB-PH30
 • 30 W
 • Trắng/Vàng
 • DOB
 • 672,000đ/ cái
 • 571,000 đ/cái
 • Sale
  15%
 Đèn pha LED DOB 50W DB-PH-50

Đèn pha LED DOB 50W DB-PH-50

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • DBPH-50
 • 50 W
 • Trắng / Vàng
 • DOB
 • 950,000đ/ Cái
 • 808,000 đ/Cái
 • Sale
  15%

Đèn led rọi ray

LED ray
Đèn LED gắn ray DOB 30W - LRAY-20040/30

Đèn LED gắn ray DOB 30W - LRAY-20040/30

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • LRAY-20040/30
 • 30 W
 • Trắng / Vàng
 • DOB
 • 900,000đ/ Cái
 • 720,000 đ/Cái
 • Sale
  20%
Đèn LED gắn ray DOB 10W - LRAY-20040/10

Đèn LED gắn ray DOB 10W - LRAY-20040/10

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • LRAY-20040/10
 • 10 W
 • Trắng / Vàng
 • DOB
 • 395,000đ/ Cái
 • 316,000 đ/Cái
 • Sale
  20%
Đèn LED gắn ray 12W Rosy - LS1124A

Đèn LED gắn ray 12W Rosy - LS1124A

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • LS1124A
 • 12 W
 • Trắng / Vàng
 • Rosy
 • 680,000 đ/cái

Dây led trang trí

Thanh LED nhôm 5630 - L1

Thanh LED nhôm 5630 - L1

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • TL-5630-L1
 • 18 W
 • Trắng / Vàng
 • Hàng thường
 • 82,000 đ/m
Thanh LED nhôm 5630 - L2

Thanh LED nhôm 5630 - L2

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • TL-5630-L2
 • 18 W
 • Trắng / Vàng
 • Hàng thường
 • 52,000 đ/m
Thanh LED nhôm 5630 - L3

Thanh LED nhôm 5630 - L3

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • TL-5630-L3
 • 18 W
 • Trắng / Vàng
 • Hàng thường
 • 27,000 đ/m
Dây LED dán DOB 5050 12V - 5050-12V-FL

Dây LED dán DOB 5050 12V - 5050-12V-FL

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • 5050-12V-FL
 • 10 W
 • Trắng
 • DOB
 • 430,000đ/ Cuộn
 • 275,000 đ/Cuộn
 • Sale
  36%

Bóng đèn led

Bóng đèn LED TopLight 3W - BE27-03T-2

Bóng đèn LED TopLight 3W - BE27-03T-2

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • BE27-03T-2
 • 3 W
 • Trắng / Vàng
 • TopLight
 • 41,000đ/ cái
 • 35,000 đ/cái
 • Sale
  15%
Bóng đèn LED TopLight 6W - BE27-06T-2

Bóng đèn LED TopLight 6W - BE27-06T-2

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • BE27-06T-2
 • 6 W
 • Trắng / Vàng
 • TopLight
 • 66,000đ/ cái
 • 55,000 đ/cái
 • Sale
  17%
Bóng đèn LED TopLight 8W - BE27-08T-2

Bóng đèn LED TopLight 8W - BE27-08T-2

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • BE27-08T-2
 • 8 W
 • Trắng / Vàng
 • TopLight
 • 95,000đ/ cái
 • 75,000 đ/cái
 • Sale
  21%
Bóng đèn LED TopLight 12W - BE27-12T-2

Bóng đèn LED TopLight 12W - BE27-12T-2

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • BE27-12T-2
 • 12 W
 • Trắng / Vàng
 • TopLight
 • 107,000đ/ cái
 • 85,000 đ/cái
 • Sale
  21%

Led ốp trần

Đèn LED ốp trần 6W - OPRY-06-TA

Đèn LED ốp trần 6W - OPRY-06-TA

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • OPRY-06-TA
 • 6 W
 • Trắng / Vàng
 • Hàng thường
 • 105,000đ/ cái
 • 89,000 đ/cái
 • Sale
  15%
Đèn LED ốp trần 12W - OPRY-12-TA

Đèn LED ốp trần 12W - OPRY-12-TA

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • OPRY-12-TA
 • 12 W
 • Trắng / Vàng
 • Hàng thường
 • 175,000đ/ cái
 • 148,000 đ/cái
 • Sale
  15%
Đèn LED ốp trần 18W - OPRY-18-TA

Đèn LED ốp trần 18W - OPRY-18-TA

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • OPSY-18-TA
 • 18 W
 • Trắng / Vàng
 • Hàng thường
 • 218,000đ/ cái
 • 185,000 đ/cái
 • Sale
  15%
Đèn LED ốp trần 24W - OPRY-24-TA

Đèn LED ốp trần 24W - OPRY-24-TA

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • OPSY-24-TA
 • 24 W
 • Trắng / Vàng
 • Hàng thường
 • 275,000đ/ cái
 • 235,000 đ/cái
 • Sale
  15%

Đèn tường LED

Đèn tường LED 5W KingLED - LWA908

Đèn tường LED 5W KingLED - LWA908

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • LWA908
 • W
 • KingLed
 • 727,000 đ/
Đèn tường LED 2W KingLED - LWA501

Đèn tường LED 2W KingLED - LWA501

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • LWA501
 • W
 • KingLed
 • 447,000 đ/
Đèn tường LED 5W KingLED - LWA901A

Đèn tường LED 5W KingLED - LWA901A

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • LWA901A
 • W
 • KingLed
 • 699,000 đ/
Đèn tường LED 6W KingLED - LWA803

Đèn tường LED 6W KingLED - LWA803

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • LWA803
 • W
 • KingLed
 • 1,099,000 đ/

Led âm sàn

Đèn LED âm đất Maxlight 6W

Đèn LED âm đất Maxlight 6W

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • AD-MLLED-06
 • 6 W
 • Xanh/ Đỏ/ Vàng
 • MaxLight
 • 443,000 đ/cái
Đèn LED âm đất Maxlight 7W

Đèn LED âm đất Maxlight 7W

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • AD-MLLED-07
 • 7 W
 • Đơn sắc
 • MaxLight
 • 528,000 đ/cái
Đèn LED âm đất Maxlight 9W

Đèn LED âm đất Maxlight 9W

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • AD-MLLED-09
 • 9 W
 • Đơn sắc; RGB
 • MaxLight
 • 557,000 đ/cái
Đèn LED âm đất Maxlight 3W

Đèn LED âm đất Maxlight 3W

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • AD-MLLED-03
 • 3 W
 • Đơn sắc
 • MaxLight
 • 300,000 đ/cái

Dịch vụ

Tư vấn chiếu sáng tại công trình

Tư vấn chiếu sáng tại công trình

Future Light luôn mong muốn đem đến một giá trị gia tăng lớn nhất cho khách hàng. Chúng tôi hiêu rằng, việc sử dụng ánh sáng không đơn thuần chỉ là lắp đèn để lấy ánh sáng mà đó là cả một môn khoa học và nghệ thuật. Ngoài việc đủ ánh sáng, yêu cầu của chiếu sáng hiện đại còn là đẹp, tiện nghi và tiết kiệm.

...more »

Tư vấn

Bộ chuyển nguồn đèn LED – Yếu tố hàng đầu quyết định tuổi thọ của bộ đèn LED chiếu sáng

Bộ chuyển nguồn đèn LED – Yếu tố hàng đầu quyết định tuổi thọ của bộ đèn LED chiếu sáng

Như đã hứa trong bài viết “ Điều gì ảnh hưởng đến chất lượng của đèn LED âm trần”, hôm nay chúng tôi đi vào phân tích sâu hơn về bộ chuyển nguồn (Tiếng anh LED Power Supplier, có lúc gọi là LED Driver)  trong bộ đèn LED chiếu sáng thông dụng – đây là một yếu tố cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng rất lớn tới tuổi thọ của bộ đèn.

...more »

Đèn led chiếu sáng