Led downlight

Đèn LED âm trần 5W Kosoom - KS-GZTD05

Đèn LED âm trần 5W Kosoom - KS-GZTD05

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • KS-GZTD05
 • 5 W
 • Trắng / Vàng / Trung tính
 • Kosoom
 • 141,000đ/ Cái
 • 119,000 đ/Cái
 • 16%
Đèn LED âm trần 7W Kosoom - KS-GZTD07

Đèn LED âm trần 7W Kosoom - KS-GZTD07

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • KS-GZTD07
 • 7 W
 • Trắng / Vàng / Trung tính
 • Kosoom
 • 164,000đ/ Cái
 • 139,000 đ/Cái
 • 15%
Đèn LED âm trần 9W Kosoom - KS-GZTD09

Đèn LED âm trần 9W Kosoom - KS-GZTD09

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • KS-GZTD09
 • 9 W
 • Trắng / Vàng / Trung tính
 • Kosoom
 • 195,000đ/ Cái
 • 165,000 đ/Cái
 • 15%
Đèn Led âm trần dạng mỏng DOB 7W - DBR1-7

Đèn Led âm trần dạng mỏng DOB 7W - DBR1-7

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • DBR1-7
 • 7 W
 • Trắng / Vàng
 • DOB
 • 182,000đ/ cái
 • 155,000 đ/cái
 • 15%

Tuýp led (Tube led)

Đèn tuýp LED T8 1,2m 18W Kosoom T8-18-1.2-KS

Đèn tuýp LED T8 1,2m 18W Kosoom T8-18-1.2-KS

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • T8-18-1.2-KS
 • 18 W
 • Trắng / Vàng
 • Kosoom
 • 200,000đ/ cái
 • 169,000 đ/cái
 • 16%
Đèn tuýp LED T5 0,6m 8W Kosoom T5-08-0.6-KS

Đèn tuýp LED T5 0,6m 8W Kosoom T5-08-0.6-KS

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • T5-08-0.6-KS
 • 8 W
 • Trắng / Vàng
 • Kosoom
 • 135,000đ/ cái
 • 115,000 đ/cái
 • 15%
Đèn tuýp LED T5 0,9m 12W Kosoom T5-12-0.9-KS

Đèn tuýp LED T5 0,9m 12W Kosoom T5-12-0.9-KS

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • T5-12-0.9-KS
 • 12 W
 • Trắng / Vàng
 • Kosoom
 • 159,000đ/ cái
 • 135,000 đ/cái
 • 15%
Đèn tuýp LED T5 1,2m 16W Kosoom T5-16-1.2-KS

Đèn tuýp LED T5 1,2m 16W Kosoom T5-16-1.2-KS

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • T5-16-1.2-KS
 • 16 W
 • Trắng / Vàng
 • Kosoom
 • 180,000đ/ cái
 • 149,000 đ/cái
 • 17%

Đèn pha led

Pha LED
 Đèn Pha LED DOB 20W - DB-PH20

Đèn Pha LED DOB 20W - DB-PH20

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • DB-PH20
 • 20 W
 • Trắng/Vàng
 • DOB
 • 533,000đ/ cái
 • 453,000 đ/cái
 • 15%
Đèn Pha LED DOB 30W - DB-PH30

Đèn Pha LED DOB 30W - DB-PH30

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • DB-PH30
 • 30 W
 • Trắng/Vàng
 • DOB
 • 672,000đ/ cái
 • 571,000 đ/cái
 • 15%
 Đèn pha LED DOB 50W DB-PH-50

Đèn pha LED DOB 50W DB-PH-50

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • DBPH-50
 • 50 W
 • Trắng / Vàng
 • DOB
 • 950,000đ/ Cái
 • 808,000 đ/Cái
 • 15%

Đèn led rọi ray

LED ray
Đèn LED gắn ray DOB 30W - LRAY-20040/30

Đèn LED gắn ray DOB 30W - LRAY-20040/30

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • LRAY-20040/30
 • 30 W
 • Trắng / Vàng
 • DOB
 • 900,000đ/ Cái
 • 720,000 đ/Cái
 • 20%
Đèn LED gắn ray DOB 10W - LRAY-20040/10

Đèn LED gắn ray DOB 10W - LRAY-20040/10

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • LRAY-20040/10
 • 10 W
 • Trắng / Vàng
 • DOB
 • 395,000đ/ Cái
 • 316,000 đ/Cái
 • 20%
Đèn LED gắn ray 12W Rosy - LS1124A

Đèn LED gắn ray 12W Rosy - LS1124A

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • LS1124A
 • 12 W
 • Trắng / Vàng
 • Rosy
 • 680,000 đ/cái

Dây led trang trí

Thanh LED nhôm 5630 - L1

Thanh LED nhôm 5630 - L1

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • TL-5630-L1
 • 18 W
 • Trắng / Vàng
 • Hàng thường
 • 82,000 đ/m
Thanh LED nhôm 5630 - L2

Thanh LED nhôm 5630 - L2

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • TL-5630-L2
 • 18 W
 • Trắng / Vàng
 • Hàng thường
 • 52,000 đ/m
Thanh LED nhôm 5630 - L3

Thanh LED nhôm 5630 - L3

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • TL-5630-L3
 • 18 W
 • Trắng / Vàng
 • Hàng thường
 • 27,000 đ/m
Dây LED dán DOB 5050 12V - 5050-12V-FL

Dây LED dán DOB 5050 12V - 5050-12V-FL

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • 5050-12V-FL
 • 10 W
 • Trắng
 • DOB
 • 430,000đ/ Cuộn
 • 275,000 đ/Cuộn
 • 36%

Bóng đèn led

Bóng đèn LED 4W Philips - BE27-04Philips

Bóng đèn LED 4W Philips - BE27-04Philips

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • BE27-04Philips
 • 4 W
 • Trắng / Vàng
 • Philips
 • 168,000đ/ cái
 • 69,000 đ/cái
 • 59%
Bóng đèn LED 7W Philips - BE27-07Philips

Bóng đèn LED 7W Philips - BE27-07Philips

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • BE27-07Philips
 • 7 W
 • Trắng / Vàng
 • Philips
 • 199,000đ/ cái
 • 95,000 đ/cái
 • 52%
Bóng đèn LED 9W Philips - BE27-09Philips

Bóng đèn LED 9W Philips - BE27-09Philips

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • BE27-09Philips
 • 9 W
 • Trắng / Vàng
 • Philips
 • 222,000đ/ cái
 • 158,000 đ/cái
 • 29%
Bóng đèn LED 12W Philips - BE27-12Philips

Bóng đèn LED 12W Philips - BE27-12Philips

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • BE27-12Philips
 • 12 W
 • Trắng / Vàng
 • Philips
 • 291,000đ/ cái
 • 176,000 đ/cái
 • 40%

Led ốp trần

Đèn LED ốp trần 6W - OPRY-06-TA

Đèn LED ốp trần 6W - OPRY-06-TA

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • OPRY-06-TA
 • 6 W
 • Trắng / Vàng
 • Hàng thường
 • 105,000đ/ cái
 • 89,000 đ/cái
 • 15%
Đèn LED ốp trần 12W - OPRY-12-TA

Đèn LED ốp trần 12W - OPRY-12-TA

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • OPRY-12-TA
 • 12 W
 • Trắng / Vàng
 • Hàng thường
 • 175,000đ/ cái
 • 148,000 đ/cái
 • 15%
Đèn LED ốp trần 18W - OPRY-18-TA

Đèn LED ốp trần 18W - OPRY-18-TA

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • OPSY-18-TA
 • 18 W
 • Trắng / Vàng
 • Hàng thường
 • 218,000đ/ cái
 • 185,000 đ/cái
 • 15%
Đèn LED ốp trần 24W - OPRY-24-TA

Đèn LED ốp trần 24W - OPRY-24-TA

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • OPSY-24-TA
 • 24 W
 • Trắng / Vàng
 • Hàng thường
 • 275,000đ/ cái
 • 235,000 đ/cái
 • 15%

Đèn tường LED

Đèn tường LED 5W KingLED - LWA908

Đèn tường LED 5W KingLED - LWA908

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • LWA908
 • W
 • KingLed
 • 727,000đ/
 • 509,000 đ/
 • 30%
Đèn tường LED 2W KingLED - LWA501

Đèn tường LED 2W KingLED - LWA501

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • LWA501
 • W
 • KingLed
 • 447,000đ/
 • 313,000 đ/
 • 30%
Đèn tường LED 5W KingLED - LWA901A

Đèn tường LED 5W KingLED - LWA901A

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • LWA901A
 • W
 • KingLed
 • 699,000đ/
 • 489,000 đ/
 • 30%
Đèn tường LED 6W KingLED - LWA803

Đèn tường LED 6W KingLED - LWA803

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • LWA803
 • W
 • KingLed
 • 1,099,000đ/
 • 769,000 đ/
 • 30%

Đèn ống bơ LED

Đèn ống bơ tán quang 7W KingLED

Đèn ống bơ tán quang 7W KingLED

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • BO-OBK-07
 • W
 • KingLed
 • 240,000đ/
 • 169,000 đ/
 • 30%
Đèn ống bơ LED 12W dạng tán quang

Đèn ống bơ LED 12W dạng tán quang

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • BO-OBK-12
 • W
 • KingLed
 • 360,000đ/
 • 252,000 đ/
 • 30%
Đèn ống bơ LED 15W chip COB KingLED

Đèn ống bơ LED 15W chip COB KingLED

 • Model:
 • Công suất:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • BO-OBR-15
 • W
 • KingLed
 • 520,000đ/
 • 365,000 đ/
 • 30%
Đèn led lắp nổi chiếu rọi 7w Kingled

Đèn led lắp nổi chiếu rọi 7w Kingled

 • Model:
 • Công suất:
 • Ánh sáng:
 • Hãng sản xuất:
 • Giá NY:
 • Giảm còn:
 • BODLR-7-O90D
 • 7 W
 • Trắng / Vàng
 • KingLed
 • 360,000đ/ cái
 • 252,000 đ/cái
 • 30%

Dịch vụ

Tư vấn chiếu sáng tại công trình

Tư vấn chiếu sáng tại công trình

Future Light luôn mong muốn đem đến một giá trị gia tăng lớn nhất cho khách hàng. Chúng tôi hiêu rằng, việc sử dụng ánh sáng không đơn thuần chỉ là lắp đèn để lấy ánh sáng mà đó là cả một môn khoa học và nghệ thuật. Ngoài việc đủ ánh sáng, yêu cầu của chiếu sáng hiện đại còn là đẹp, tiện nghi và tiết kiệm.

...more »

Tư vấn

Bộ chuyển nguồn đèn LED – Yếu tố hàng đầu quyết định tuổi thọ của bộ đèn LED chiếu sáng

Bộ chuyển nguồn đèn LED – Yếu tố hàng đầu quyết định tuổi thọ của bộ đèn LED chiếu sáng

Như đã hứa trong bài viết “ Điều gì ảnh hưởng đến chất lượng của đèn LED âm trần”, hôm nay chúng tôi đi vào phân tích sâu hơn về bộ chuyển nguồn (Tiếng anh LED Power Supplier, có lúc gọi là LED Driver)  trong bộ đèn LED chiếu sáng thông dụng – đây là một yếu tố cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng rất lớn tới tuổi thọ của bộ đèn.

...more »

Đèn led chiếu sáng